Absolutorium dla Zarządu Powiatu

Rada Powiatu w Myszkowie podczas ostatniej sesji przyjęła uchwałę o udzieleniu wotum zaufania i absolutorium Zarządowi za rok 2019. Były to najważniejsze punkty obrad, podczas których przeprowadzono debatę raportem o stanie Powiatu Myszkowskiego, zatwierdzono sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu za poprzedni rok.
 
Najważniejszym punktem obrad było podjęcie uchwały absolutoryjnej, oznaczającej pozytywne rozpatrzenie pracy Zarządu Powiatu. Radni podkreślali dobry stan finansowy jednostki i zakres przedsięwzięć inwestycyjnych.
 
W ubiegłym roku wykonane dochody Powiatu wyniosły 66 891 872,19, w tym dotacje celowe z budżetu państwa sięgnęły 19 449 705,42 zł, a środki otrzymane na podstawie zawartych umów i porozumień – 2 563 557,11 zł. Wydatki Powiatu to 69 748 498,16 zł, w tym z wolnych środków 10 520 995,66 zł, kredyty i pożyczki – 2 500 500,00 zł. 
Ogółem wynik finansowy Powiatu Myszkowskiego jest dodatni i wynosi 8 844 369,69 zł.
 
Starosta przedstawił sprawozdanie roczne z wykonania budżetu, a także opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej RIO, która jest pozytywna. 
 
Zarząd Powiat w składzie – Starosta Myszkowski Piotr Kołodziejczyk, Wicestarosta Mariusz Morawiec, Członkowie Zarządu Jolanta Koral, Jarosław Kumor, Tomasz Ośmiałowski prowadził sprawy Powiatu Myszkowskiego bardzo dobrze, zgodnie z przepisami, co znalazło oddźwięk w pozytywnym, podejściu Rady Powiatu.
 
W głosowaniu za udzieleniem absolutorium dla Zarządu głosowało 19 radnych. Oddano 15 głosów za udzieleniem absolutorium, 4 radnych wstrzymało się od głosu.
 
- Na przestrzeni całego roku nie doszło zachwiania równowagi budżetowej, była zachowana płynność finansowa, pozyskane środki finansowe pozwoliły na bieżące regulowanie zobowiązań finansowych. Świadczy o tym fakt, że na koniec roku nie wystąpiły w budżecie zobowiązania wymagalne. Rzetelna i oszczędna gospodarka finansowa zaowocowała oszczędnościami w wydatkach przy jednoczesnym wykonaniu zadań rzeczowych zaplanowanych do realizacji w 2019 roku. Wykonanie budżetu nie byłoby możliwe w takim zakresie, gdyby nie działania Zarządu, odpowiednich służb, pracowników starostwa i jednostek organizacyjnych Powiatu Myszkowskiego w zakresie pozyskanie dodatkowych środków finansowych – powiedział Starosta Piotr Kołodziejczyk.
 
Skład orzekający siódmego RIO w Katowicach dokonał analizy przedłożonych przez Zarząd materiałów dotyczących wykonania budżetu i stwierdził, że w zakresie przedłożonego sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok ustalono, że nie wskazuje on rozbieżności w stosunku do danych wykazanych w sprawozdaniach budżetowych określonych w rozporządzenie MIninstra Rozwoju i Finansów z dn. 9 stycznia 2018 w sprawie sprawozdawczości budżetowej. Sprawozdanie z wykonania budżetu jest kompletne.
 
Starosta Piotr Kołodziejczyk, podkreślając że instytucja absolutorium służy kontroli wykonania budżetu przez organ stanowiący, w imieniu całego Zarządu podziękował radnym za współpracę oraz udzielenie wotum zaufania i uchwalenie absolutorium.
 
Transmisję z sesji można obejrzeć 
 
ses1.jpgses2.jpg
Biuro Promocji, Kultury i Sportu, 2020-06-26
Strona wykorzystuje pliki cookies
[X] Zamknij
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.