Planowane zadania inwestycyjne na 2017 rok (drogownictwo)

Planowane zadania uchwalone na 2017 rok przez Radę Powiatu przedstawiają się imponująco. Podczas sesji Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Zbigniew Cesarz, przedstawił informację o zaawansowaniu i realizacji tych zadań.

inwestycje.jpg
Obrady sesji Rady Powiatu; radni zapoznali się z informacją na temat realizacji zadań inwestycyjnych; na fotografii: Zarząd Powiatu - Starosta Dariusz Lasecki, Wicestarosta Anna Socha-Korendo, Rafał Kępski, Sebastian Ruciński, Jakub Grabowski, radni - Dorota Kaim Hagar, Józef Lazar, Mariusz Morawiec, Michał Trojakowski, Krzysztof Klimek; w głębi - Przewodniczący Rady Andrzej Jastrzębski, Wiceprzewodnicząca Grażyna Kolasa-Gotkowska i Wiceprzewodniczący Jan Kieras

Drogi w Powiecie Myszkowskim z roku na rok stają się coraz lepsze. Zarząd Powiatu od początku kadencji przyjął do realizacji wiele inwestycji drogowych, a w roku 2017 będzie ich jeszcze więcej. Nieustannie trwają prace, które już się rozpoczęły, a szereg planowanych inwestycji czeka na rozstrzygnięcie procedur przetargowych, projektów dokumentacji technicznej itp. Na niektóre inwestycje złożono wnioski do Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie w ramach programu usuwania skutków klęsk żywiołowych, a także do programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.
Działania Zarządu są prężne i na efekty poprawią jakość naszych dróg powiatowych.

Obecnie trwają prace w następujących lokalizacjach:
1. Budowa chodnika w Ludwinowie
Długość odcinka: 840 mb
Wartość robót zgodnie z umową: 237.786,10 zł
Umowę podpisano w dniu: 09.05.2017r.
Termin zakończenia inwestycji: 08.07.2017r.

2. Budowa chodnika w m. Kotowice w ramach przebudowy drogi powiatowej Nr 1713 S
na odcinku od skrzyżowania z DW 792 do ostatniej posesji ( str. prawa)
Długość odcinka: 338,40 mb
Wartość robót zgodnie z umową : 66.485,99 zł
Termin podpisania umowy: 17.05.2017r.
Termin zakończenia inwestycji: 16.07.2017r.

3. Zabezpieczenie osuwiska na skarpie wykopu drogowego w ciągu DP Nr 1016 S relacji gr. z Powiatem Częstochowskim – Bystrzanowice - Mzurów-Skrzyż. z DP 1015 S – Niegowa – Skrzyż. z DW Nr 789 w m. Mzurów na terenie Gminy Niegowa w rejonie Posesji nr 41
Długość odcinka: około 30mb - w trakcie realizacji.
Wartość robót zgodnie z umową: 239.938,39 zł
Umowę podpisano w dniu: 19.04.2017r

Ponadto wiele inwestycji jest obecnie na etapie postępowania przetargowego, opracowywania dokumentacji technicznej projektu lub uzgodnień z właścicielami terenów. Niektóre inwestycje zostały przedstawione w postaci wniosków o dofinansowanie do Urzędu Wojewódzkiego, gdzie czekają na rozstrzygnięcie.

1. Budowa chodnika w Siedlcu Dużym, ulica Jana Pawła II w ramach przebudowy drogi powiatowej Nr 2310S odc. od DK1 do Kościoła ( strona prawa)
Długość odcinka: 600 mb
Wartość robót zgodnie z kosztorysem: 202.162,03 zł
Wszczęte drugie postępowanie przetargowe( termin otwarcia ofert 19.06.2017r). Wpłynęły cztery oferty.

2. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1014 S odc. od miejscowości Postaszowice ( koniec istniejącego chodnika ) do tablicy miejscowość Niegowa
Długość odcinka: 1.150 mb
Wartość robót zgodnie z kosztorysem: 441.703,57 zł
Brak zgody właścicieli terenu na wykonanie chodnika (2 odcinki)

3. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 3805 S od skrzyżowania z DW 791 Masłońskie – Ostrów- Przybynów do skrzyżowania z DP Nr 3809 S
Długość odcinka: 5.320 mb - dokumentacja projektowa -w trakcie realizacji.
Wartość dokumentacji projektowej: 277.980,00 zł
Umowę podpisano w dniu: 07.04.2017
Termin zakończenia: 26.12.2017r

4. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1012S Poraj- Jastrząb- Gęzyn, ETAP III
Wpłynęło pismo Urzędu Gminy Poraj z propozycją wprowadzenia zadania jako dwuletniego na lata 2017-2018, współfinansowane przez Gminę Poraj w 2018r. Wykonano nowy kosztorys z podziałem zadania na lata 2017-2018 i skierowano celem akceptacji na Zarząd Powiatu i Urzędu Gminy Poraj.

5. Budowa chodnika w Winownie ul. Opolska w ramach przebudowy drogi powiatowej
Nr 2312 S odc. od DK1 do ul. Szkolnej strona prawa
Długość odcinka: 1.100 mb
Przygotowywane są dokumenty do ogłoszenia postępowania przetargowego.

6. Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu drogi powiatowej Nr 1715 S w km 0+ 887 nad linią CMK w miejscowości Myszków (Nierada) oraz nawierzchni i obiektu mostowego
Zlecona dokumentacja techniczna. W trakcie opracowywania.
Termin wykonania: 16.10.2017r
Wartość zadania: 183.270,00 zł

7. Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu drogi powiatowej Nr 1713 S w km 6+517 nad torami PKP w miejscowości Kotowice oraz chodnika
Zlecona dokumentacja techniczna. W trakcie opracowywania
Termin wykonania: 19.09.2017r.
Wartość zadania: 127.000,00 zł

8. Przebudowa drogi powiatowej Nr 3803 S ul. Siewierska w Pińczycach
odc. od skrzyżowania z DP 3804S (szkoła) do nowej nawierzchni
Długość odcinka:772 mb
Otrzymano dofinansowanie z FOGR w wysokości 154 tyś zł. Podpisano umowę
na dofinansowanie. Złożono dokumenty celem akceptacji w Urzędzie Marszałkowskim.
Przygotowywane są dokumenty do ogłoszenia postępowania przetargowego.

9. Przebudowa drogi powiatowej Nr 3803 S ul. Siewierska w Pińczycach
odc. od skrzyżowania z DP 3804S (szkoła) do nowej nawierzchni-pozostała część drogi-usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Długość odcinka; 1,000 mb
Wniosek złożony do Urzędu Wojewódzkiego.

10. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1017S odcinek gr. z powiatem częstochowskim – Kamionka- Sokolniki- Kroczyce gr. z pow. zawierciańskim od km 0+800 do 2+850 Odcinek od skrzyżowania z pow. częstochowskim – do skrzyżowania z DP Nr 3807 S- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Długość odcinka: 2,050 mb
Wniosek złożony do Urzędu Wojewódzkiego.

11. Przebudowa drogi powiatowej Nr 3809 S Choroń – Przybynów- Wysoka Lelowska – Żarki odc. od DW 793 do drogi gminnej ul. Mickiewicza w Żarkach
Długość odcinka: 670 mb
Wniosek złożony do programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej
na lata 2016-2019.
Wniosek na liście rezerwowej.

12. Poszerzenie nawierzchni jezdni w ciągu drogi powiatowej Nr 1013S ul. Wojska Polskiego w miejscowości Przybynów w ramach przebudowy DP 1013S
Długość odcinka: 278 mb
Ogłoszono drugie postępowanie przetargowe.
Biuro Promocji, Kultury i Sportu, 2017-06-28
Strona wykorzystuje pliki cookies
[X] Zamknij
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.