XXII Zgromadzenie Ogólne ZPP

W minionym tygodniu w Kołobrzegu miało miejsce XII Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich. Wśród zaproszonych gości był Starosta Myszkowski Dariusz Lasecki.

kongres.jpg
Grupa starostów na przed budynkiem w Kołobrzegu, gdzei odbywało się Zgromadzenie; w środku Starosta Myszkowski Dariusz Lasecki

W obradach wzięło udział ok. 300 przedstawicieli powiatów i miast na prawach powiatu, przedstawiciele Parlamentu i ministerstw. Gości, a wśród nich Starostę Myszkowskiego Dariusza Laseckiego, powitał Prezes Zarządu ZPP Ludwig Węgrzyn. Podczas Zgromadzenia rozmawiano m.in. na temat dysponowania środkami powiatowymi, o przyszłości i roli, jaką spełniają powiaty.
Delegaci powiatowi przyjęli w czasie dyskusji 6 stanowisk w sprawach dotyczących samorządu powiatowego.

Pierwsze z nich dotyczyło Karty Samorządności, która jest zestawieniem fundamentalnych zasad determinujących kształt i funkcjonowanie samorządu terytorialnego w kraju, w której powiaty domagają się, aby rządzący i stanowiący prawo szanowali i przestrzegali konstytucyjnych zasad ustroju, zgodnie z którymi to mieszkańcy są gospodarzami lokalnych społeczności i oni muszą decydować o kształcie swoich wspólnot; samorząd terytorialny jest samodzielny i funkcjonuje jako podmiot polityki rozwoju; jednostki samorządu mają prawo swobodnie kształtować gospodarowanie swoim majątkiem.

ZPP przyjął także stanowisko w sprawie roli samorządów powiatowych w systemie oświaty, w którym pojawiły się postulaty o większe zaufanie do jednostek samorządu terytorialnego w zakresie zarządzanie oświatą, opracowanie standardów edukacyjnych i ich dostosowanie do sposobu rozdziału środków subwencji oświatowej, a także wprowadzenie zmian w przepisach ustawy – Karta Nauczyciela i przygotowanie długofalowej strategii rozwoju oświaty.

Zgodnie z kolejnym stanowiskiem ZPP wystąpił z wnioskiem o uwzględnienie, w zakresie prac nad reformą orzecznictwa, kierunku, który pozwoli powiatom kontynuować realizację zadań związanych z orzekaniem o niepełnosprawności.

ZPP przyjął też stanowisko w sprawie finansowania ze środków Funduszu Pracy, w którym pojawił się postulat wydłużenia okresu obowiązywania mechanizmu finansowania wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie zdrowotne pracowników urzędów powiatowych.

Ważnym było przyjęcie stanowiska dot. opieki pielęgniarskiej w domach pomocy społecznej. ZPP zaapelował o zmianę regulacji prawnych w kierunku gwarantującym pensjonariuszom domów pomocy społecznej właściwy poziom opieki pielęgniarskiej. Konkretnie chodzi o wypracowanie rozwiązania, które pozwoli na finansowanie personelu medycznego w DPS-ach ze środków dedykowanych finansowaniu świadczeń opieki zdrowotnej.

Ostatnie stanowisko dotyczyło roli powiatów w zapewnieniu bezpieczeństwa obywateli. Jak czytamy w stanowisku - niepokój ZPP wzbudziły ostatnie decyzje rządzących, prowadzące do zmarginalizowania znaczenia powiatów w zapewnieniu bezpieczeństwa poprzez odbieranie kompetencji samorządom, likwidowanie instytucji powiatowych i tworzenie w ich miejsce specjalnych jednostek administracji centralnej (np. projekt ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, przewidującej likwidację powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego,  także odbierający starostom m.in. uprawnienia powoływania powiatowych inspektorów sanitarnych).

Ponadto delegaci na Zgromadzeniu przyjęli uchwałę dot. działalności Zarządu w roku 2016. Ważnym punktem było przyjęcie założeń do programu działania w roku bieżącym.

Biuro Promocji, Kultury i Sportu, 2017-05-15
Strona wykorzystuje pliki cookies
[X] Zamknij
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.